1 Competition Day

02-Nov-2019
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A
3-1
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A
3-1
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A
5-0
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
4-2
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A

2 Competition Day

09-Nov-2019
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B
1-3
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
0-7
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A
2-0
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A
1-0
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A

3 Competition Day

23-Nov-2019
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A
1-1
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A
2-0
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A
5-0
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
1-3
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A

4 Competition Day

30-Nov-2019
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B
1-0
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A
1-2
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A
2-0
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
07-Mar-2020
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A
5-0
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A

5 Competition Day

07-Dec-2019
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
3-2
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
0-1
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A
1-1
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A
3-0
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A

6 Competition Day

14-Dec-2019
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A
0-3
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
2-7
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A
5-1
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A
6-0
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A

7 Competition Day

21-Dec-2019
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A
3-1
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
1-2
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B
0-1
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A
2-1
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A

8 Competition Day

11-Jan-2020
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B
4-0
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A
0-5
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
2-0
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A
2-1
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A

9 Competition Day

29-Feb-2020
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A
0-1
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A
0-1
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
2-1
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A
1-0
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A

10 Competition Day

25-Jan-2020
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A
3-0
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B
0-2
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
1-3
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A
3-1
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A

11 Competition Day

01-Feb-2020
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
1-1
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A
4-0
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
1-4
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A
1-1
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B

12 Competition Day

08-Feb-2020
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A
1-0
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B
0-1
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A
2-0
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A
1-4
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A

13 Competition Day

15-Feb-2020
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B
2-1
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A
6-0
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A
2-4
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
0-3
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A

14 Competition Day

22-Feb-2020
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A
4-3
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A
0-1
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
2-1
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A
07-Mar-2020
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A
3-2
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A

1 Competition Day

02-Nov-2019
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A
3-1
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A
3-1
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A
5-0
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
4-2
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More

2 Competition Day

09-Nov-2019
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B
1-3
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
0-7
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A
2-0
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A
1-0
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΙΤΙΟΥ
More

3 Competition Day

23-Nov-2019
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A
1-1
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A
2-0
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A
5-0
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
1-3
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More

4 Competition Day

30-Nov-2019
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B
1-0
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A
1-2
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A
2-0
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
07-Mar-2020
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A
5-0
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More

5 Competition Day

07-Dec-2019
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
3-2
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
0-1
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A
1-1
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A
3-0
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More

6 Competition Day

14-Dec-2019
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A
0-3
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
2-7
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A
5-1
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A
6-0
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More

7 Competition Day

21-Dec-2019
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A
3-1
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
1-2
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B
0-1
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A
2-1
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More

8 Competition Day

11-Jan-2020
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B
4-0
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A
0-5
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
2-0
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A
2-1
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More

9 Competition Day

29-Feb-2020
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A
0-1
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A
0-1
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
2-1
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A
1-0
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More

10 Competition Day

25-Jan-2020
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A
3-0
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B
0-2
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
1-3
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A
3-1
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More

11 Competition Day

01-Feb-2020
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
1-1
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A
4-0
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
1-4
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A
1-1
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More

12 Competition Day

08-Feb-2020
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A
1-0
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B
0-1
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A
2-0
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A
1-4
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More

13 Competition Day

15-Feb-2020
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B
2-1
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A
6-0
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A
2-4
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
0-3
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More

14 Competition Day

22-Feb-2020
AOAN AGIAS NAPAS U13 Eagles Famagusta A
4-3
NEA SALAMINA AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ENOSIS NEON PARALIMNIOU U13 Eagles Famagusta A
0-1
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta B ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
ANORTHOSIS AMMOCHOSTOU U13 Eagles Famagusta A
2-1
ASIL LISIS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More
07-Mar-2020
OMONOIA LEFKOSIAS U13 Eagles Famagusta A
3-2
ANAGENNISI DERINEIAS U13 Eagles Famagusta A ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΥΓΟΡΟΥ
More

Sponsors

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by